København, den 20. marts 2024
Ejd. 364/ejere/alle
Email: cr@wadm.dk
EF Snorreshus – info omkring administratorskifte
Som det måske allerede er dig bekendt, overtager vi administrationen af ejerforeningen med virkning fra 01.04.2024. Dette betyder bl.a., at indbetaling af ejerforeningsbidrag m.v. med frigørende virkning kun kan foretages efter anvisning fra os. Du vil første gang blive opkrævet ejerforeningsbidrag m.v. herfra pr.

01.04.2024.
I relation til opkrævningsprocedure kan det oplyses, at såfremt du benytter betalingsservice (PBS) skal du ikke foretage dig noget, da din nuværende aftale blot videreføres.
Betaler du derimod på girokort, vil du i slutningen af indeværende måned modtage opkrævning af ejerforeningsbidrag m.v. til brug for betaling. Skulle du ønske at betale via PBS fremover, vil alle oplysninger til brug herfor fremgå af opkrævningen.

Jeg – Christina Rud – vil varetage den daglige administration og jeg kan træffes på 3264 46 04 (dir.) og e-mail cr@wadm.dk.
Administrationens overgang til os skulle i øvrigt ikke betyde andre nævneværdige ændringer for dig, og vi tilstræber, at du ikke bliver generet unødigt i forbindelse hermed. Skulle der imidlertid mod forventning være sket en fejl i vores registrering af dit navn og/eller adresse, beder vi dig give os meddelelse herom snarest muligt.
Såfremt indholdet af denne skrivelse skulle give anledning til spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.
Ønsker du fremover at modtage henvendelser herfra på e-mail, bedes du venligst oplyse din e-mailadresse til undertegnede, såfremt denne ikke allerede er oplyst.
Jeg ser frem til at lære jer og jeres ejendom at kende og ser frem til et godt samarbejde.
Med venlig hilsen
WA ApS
Christina Rud