Kære alle

Generalforsamlingen 2020, der fra bestyrelsens side var planlagt til at finde sted den 12. maj vil, grundet den nuværende usikre Covid-19-situation, blive udsat til primo/medio september 2020.

Vi håber og tror, at alle har forståelse herfor.

Den siddende bestyrelse vil naturligvis arbejde som hidtil indtil afholdelsen af den udskudte generalforsamling.

Med venlig hilsen

E/F Snorreshus

Bestyrelsen