Tekniske udfordringer betyder at Atz Administration ikke trækker novembers vaskeriudgifter i januar, som de plejer. I stedet trækkes pengene i februar sammen med decemberudgifterne.

Vaskeriforbruget trækkes som sædvanligt over fællesudgifterne.