Grunden til at Snorreshus’ beboere d. 16 oktober blev snydt for et varmt bad, var at der desværre i nattens løb var opstået en lækage på et vandforsyningsrør i fyrkælderen.

Dette bevirkede at der i kort tid måtte lukkes både for koldt og varmt vand.

Alle havde vand igen kl. 10.

Der affugtes pt. i fyrkælderen.