Der bliver indkøbt nye bænke til at erstatte de eksisterende, langs muren.

Borde-bænke sættene vil modtage en kærlig hånd her i forsommeren, og gennemrenoveres i løbet af vinteren.