Hej alle

Datoen for GF er d. 9. maj. Kl. 19.

I år foregår forsamlingen i den store sal, i Kulturhuset.

Officiel indkaldelse følger naturligvis i din postkasse. Og et opslag i opgangene.

Ps. Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 17. april på bestyrelsen@snorreshus.dk