De nye bioaffald containere er kommet godt fra land.

De medfører dog, at vi har et noget klemt affaldsrum. Claus arbejder på en løsning.