Kære alle

Hermed følger Bestyrelsens beretning fra maj 2019 til september 2020. Traditionelt ville beretningen blive præsenteret på Generalforsamlingen, men grundet COVID-19-situationen får I den digitalt i stedet.

Vi håber på og regner med at kunne indkalde til en regulær Generalforsamling i maj 2021. Situationen omkring COVID-19 gør det dog endnu uvist. Mere info følger.

BESTYRELSENS BERETNING

De bedste hilsner

Bestyrelsen