Kære alle
Vi har på vegne af administrationen fra AtZ modtaget følgende besked, vi hermed viderebringer:
Kære Bestyrelse

Vi har fået en tilbagemelding fra Nets om, at filen med opkrævninger desværre er gået på fejl, hvorfor de ikke er kommet videre ud til nogle af vores foreninger som ellers først informeret.

Fejlen er nu rettet, men februar opkrævningen kommer først med på næste betalingsservicekørsel.

Dvs. hvis I normalt betaler over PBS, så skal I ikke fortage jer noget, da der i marts bliver opkrævet for både februar og marts måned via jeres normale betalingsserviceaftale.

Nogle beboere har sikkert allerede betalt for februar manuelt. Det kan nets desværre ikke se, hvorfor disse beboere  skal være ekstra opmærksomme på, at de ikke får betalt for februar 2 gange, når de modtager opkrævningen til marts.

Vi beklager naturligvis den ulejlighed dette medfører jer alle.

Venlig hilsen

AtZ Administration