Att: Beboere i Snorresgade / Trekanten (Islands Brygge)

Der vil den 26.07.2021 være opstart på udvendig maling af vinduer og altandørspartier i Snorresgade samt trekanten, Snorresgade/Islands Brygge.

Arbejdet forventes at være afsluttet ultimo august 2021.

I forbindelse med maling af altandørspartier bedes du sørge for, at der er ryddet, således, at maleren uhindret kan komme til.

Adgang til altanerne vil foregå via stillads……

Med venlig hilsen

E/F Snorreshus Bestyrelsen