Kære alle

Generalforsamlingen 2021, der fra bestyrelsens side var planlagt til at finde sted den 18. maj vil, grundet den nuværende usikre Covid-19-situation, blive udsat til den 28. september 2021.

Vi håber og tror, at alle har forståelse herfor.

Den siddende bestyrelse vil naturligvis arbejde som hidtil indtil afholdelsen af den udskudte generalforsamling.

Med venlig hilsen

E/F Snorreshus

Bestyrelsen