Kære alle Generalforsamlingen 2021, der fra bestyrelsens side var planlagt til at finde sted den 18. […]